İkamet İzni Hangi Durumda İptal Edilir?

İkamet İzni Hangi Durumda İptal Edilir?
6,474

Çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de ikamet eden yabancılar, bazı durumlarda uyruğunda bulundukları ülkeye veya başka bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Türkiye’de yabancılar ile ilgili sınır dışı kararı alma yetkisi, valiliklere ve İl Göç İdaresi’ne aittir. Yabancılar; Türkiye’de kısa dönem seyahat, uzun dönem izin, aile oturum izni, öğrenci oturma izni, insani oturma izni gibi çeşitli nedenlerden dolayı kalabilirler.

Türkiye’ye iş kurmak, araştırma yapmak, eğitim, ticari bağlantı, turistik nedenlerle gelen ve kalan kişilere, kısa dönem ikamet izni verilir. Ayrıca Türkiye’de gayrimenkulü bulunan, idari ve adli makamların kararı ile kalan kişiler de kısa dönem ikamet izni ile Türkiye’de ikamet ederler. Kısa dönem oturma izninin iptal edildiği durumlar şunlardır:

 • Kısa dönem ikamet izni koşullarında, birinin veya birkaçını yerine getirilmemesi durumlarında
 • Verilen oturma izninin amacının dışında kullanılması halinde
 • İkamet izni amacının dışında kullanılması durumunda
 • Türkiye’de kalan yabancı kişinin hakkında, sınır dışı ya da ülkeye giriş yasağı bulunması halinde

Türkiye'de kesintisiz olarak en az 8 yıl yaşayan kişilerin, gerekli koşulları sağladıktan sonra Türkiye’de sınırsız olarak oturma izni türüne uzun dönem ikamet izni adı verilir. Uzun dönem ikamet izni, valilikler tarafından veya bakanlık onayı ile verilir. Ancak uzun dönem oturma izni bulunan kişilerin, çeşitli nedenlerden dolayı oturma izni iptal edilir. Uzun dönem ikamet izninin iptal edildiği durumlar şunlardır:

 • Türkiye dışında başka bir ülkede kamu hizmeti, sağlık veya eğitim gibi nedenlerin dışında başka bir ülkede 1 yıldan fazla ikamet etme durumunda,
 • Yabancı kişilerin, kamu güvenliğini tehdit edici bir durum oluşturması durumunda izinleri iptal edilir.

Türkiye’de eğitim gören ön lisans, lisans, doktora öğrenimi, yüksek lisans gören öğrencilere verilen oturma iznidir. Öğrenci oturma iznine sahip olan öğrencilerin, çeşitli nedenlerden dolayı oturma izinleri iptal edilir. Öğrenci oturma izninin iptal edildiği durumlar şunlardır:

 • Öğrenci oturma izninin veriliş amacının dışında kullanıldığı durumlarda,
 • Öğrenci oturma izni için belirlenen koşulların ortadan kalkması halinde,
 • Yabancı kişi hakkında sınır dışı etme kararı ya da Türkiye’ye giriş yasağı bulunması halinde izin iptal edilir.

Aile oturum izni; Türk vatandaşı olan kişilerin, yabancı eşine, çocuğuna, eşinin reşit olmayan yabancı çocuğuna ve kendisinin ya da eşinin bakmakla yükümlü olduğu çocuğuna verilen oturma izin çeşitlerinden birisidir. Aile oturum izni aşağıdaki durumlardan kaynaklı olarak iptal edilir:

 • Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanılması durumunda,
 • Aile oturum izin koşullarından birinin veya birkaçını yerine getirilmemesi halinde,
 • Yabancı kişi hakkında, sınır dışı etme ya da ülkeye giriş yasağı bulunması durumunda izin iptal edilir.

İnsani ticaret mağduru izni, insani ticaret mağduru olduğu durumların belirlenmesi durumunda verilen oturma iznidir. İnternet ticaret mağduru izni, 30 gün süreli olarak verilir. Bazı oturma izinlerinde farklı olarak aynı şartlar aranmaz. İnsani ticaret mağduru ikamet izni; sağlık, güvenlik gibi çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak 6 ay süreyle uzatılabilir. Ancak bu sürenin, 3 yılı geçmemesi gerekir. İnsani ticaret mağduru ikamet izni, çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak iptal edilebilir. Bu oturma izni, aşağıdaki durumlardan kaynaklı olarak iptal edilir:

 • Belirlenen yükümlülüklerin dışına çıkılması veya uyulmaması
 • Yabancı kişilerin, mağdur olmadığının tespit edilmesi halinde
 • Yabancı kişilerin, kendi isteğiyle tekrar suç halleri ile irtibat kurması durumunda izin iptal edilir.