Kısa Dönem Turistik İkamet İzni

Kısa Dönem Turistik İkamet İzni
2,751

Türkiye Cumhuriyeti kısa dönem turistik ikamet başvurusunda bulunacak yabancıların Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giriş yapmış olmaları zorunludur. Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde kalacağı süre boyunca yaşam masraflarının nasıl karşılayacaklarının ispat edilmesi istenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti İl Göç İdaresi başvuru işlemleri yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde uzun süreli ikamet (oturum izni) alabilmelerine olanak tanır. Soru ve sorunlarınız acil ve hızlı başvurularınız için 0312 429 0312 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz veya randevu formunu doldurabilirsiniz.

Kısa dönem turistik ikamet izni, Türkiye’de vize muafiyeti veya vize süresini aşacak şekilde uzun süre kalmak isteyen yabancı kişilere düzenlenen bir ikamet izni türüdür. Vize süresinden daha uzun konaklamak isteyen tüm yabancı kişilerin ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni türlerinden hangisini seçecekleri durumlarına göre değişmektedir.

Vize süresi veya vize muafiyeti süresini aşacak şekilde konaklamak isteyenlerin kısa süreli ikamet iznine başvuru yaparken Türkiye’de kalış sebeplerini ifade etmeleri ve belgelemeleri gerekmektedir. Diğer ikamet türlerinden (aile birleşimi, öğrenim izni, insan ticaret mağduru, uzun süreli ikamet) faydalanması mümkün olmayan yabancı kişilerin, aşağıdaki gerekçelerden bir tanesine sahip olması halinde Kısa Dönem Turistik İkamet iznine başvurmalıdır.

6458 no’lu Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 32 ile 33. Maddesi kısa dönem ikamet izni şartlarını düzenlemektedir.

Kısa Dönem Turistik İkamet İznin de Destekleyici

Türkiye’de ikamet edecek olan yabancı kişinin masraflarını karşılayacak Türk vatandaşına verilen isme Destekleyici denir. Oturum izni talebini gerçekleştiren yabancının başvurusu için dayanak olarak göstermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kişi SGK (Genel Sağlık Sigortası)’ nın olması zorunludur. Ayrıca Destekleyici Taahhüt vereceği yabancı ülke vatandaşının başvuru evraklarına kendi gelir belgelerini de eklemesi gerekecektir.

Kısa Dönem Turistik İkamet İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Kısa dönem turistik ikamet izni başvurusu bağlı bulunduğu ilin Göç İdaresine veya İlçe Çalışma Gurup Başkanlıklarına yapılmaktadır. Buradan sonra oluşturulan randevu gün ve saatte yabancının ikamet edeceği ilin Göç İdaresi Müdürlüğüne, başvuru türüne göre evraklar hazırlayıp gidileceklerdir. Göç İdaresi mülakatında 18 yaş altı çocuklar için anne ve babanın hazır bulunması gerekecektir. Yabancı 18 yaş altı çocukların başvurusunda hazır bulunmayan ebeveyn başvuruda hazır bulunana Muvafakatname verir. Muvafakatname çocukların ebeveynlerinin vatandaşı olduğu ülkenin noterliklerinden verilir.

Kısa dönem ikamet izinleri kaç yıllık sürelerle düzenlenebilir?

Kısa Dönem Turistik İkamet İzinleri, Türkiye’de çalışmayan fakat Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirecek olanlar ve bu kişilerin yabancı uyruklu eşleri, kendisinin ve/veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı uyruklu çocukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyruklular haricindeki kişilere her seferinde 2’şer yıllık sürelerle düzenlenmektedir. Türkiye’de çalışmayan fakat Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirecek olanlar ve bu kişilerin yabancı uyruklu eşleri, kendisinin ve/veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı uyruklu çocukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyruklulara 5’er yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenirken, eğitim amacıyla ikamet izni isteyenlere eğitim sürelerini aşmayacak şekilde ve Türkiye’de yükseköğrenimini bitiren yabancı uyruklulardan mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaat gerçekleştirenlere 1 yıllık süreyle kısa dönem ikamet izni verilmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzni Talebinin Reddedilmesi, İptali ya da Uzatılmamasının Sebepleri

 1. İkamet izninin verilme amacının dışında kullanıldığının anlaşılması,
 2. Yabancı uyruklu kişi hakkında geçerli bir sınır dışı etme kararının ya da ülkeye giriş yasağı kararının olması,
 3. Yurt dışında kalış süresi açısından ihlale düşülmüş olması, durumlarında kısa dönem ikamet izni verilmemektedir. Verilmiş olan izinler iptal edilir. Süresi tamamlananlar uzatılmaz.

Kısa Dönem İkamet İzni Hangi Yabancı Uyruklulara Düzenlenir?

 • Türkiye’de taşınmazı olan yabancılar;

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular ikamet izin talebi yapmaları durumunda taşınmazın konut olması ve bu nedenle kullanımı zorunludur. Aynı zamanda aile üyelerinin ilgili konut üstünde paylı ya da elbirliği ile mülkiyet haklarının olması durumunda aile üyeleri de bu bağlamda ikamet izni başvurusu yapabilmektedirler. Aile mensupları, başvuru sahibinin eşi, ergin olmayan çocuğu ve bağımlı ergin çocuklarını ifade eder.

 • Bilimsel araştırma maksadıyla Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular;

Bu maksatla ikamet izni talebi olan yabancı uyrukluların bilimsel araştırma iznine tabi olması durumunda bilimsel araştırmaya konu olan ilgili kurum ya da kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Enerji Bakanlığı vb.) izin belgesi almalıdırlar. İzne tabi olunmaması durumunda araştırma hususuna dair beyan sunmaları talep edilmektedir. Bu amaçla Türkiye’ye gelecek olan yabancı uyruklulara ikamet izni verilebilmesi için, ülkeye giriş yapabilmek için alınacak olan vizenin ‘Bilimsel Araştırma’ amacıyla alınması gerekmektedir.

 • Hizmet içi eğitim programına katılmak amacıyla Türkiye’de konaklayacak olan yabancı uyruklular;

Hizmet içi eğitim programına katılma maksadıyla verilecek olan oturum izinlerinde, hizmet içi eğitimi sağlayan kurum ya da kuruluşun sunduğu eğitimin nasıl bir içeriğe sahip olduğu, eğitimin yeri, eğitimin ne kadar süre devam edeceği gibi bilgiler ve belgelere dayanarak programın süresi için düzenlenmektedir.

 • Türkiye’de ticari bağlantı ya da iş kuracak olan yabancı uyruklular;

Türkiye’de bağlantı ya da iş kuracak olan yabancı uyrukluların 3 aydan fazla ikamet izni taleplerinin olması durumunda, yabancı uyruklu kişiden temas kuracağı kişiler ya da şirketlerin davet mektubu ya da benzeri belgeler istenecektir.

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu bazı anlaşmalar yoluyla ya da öğrenci değişim programları yoluyla veya buna benzer amaçla Türkiye’ye gelecek olan yabancı uyruklular;

Bu amaç kapsamında ikamet izni talebi olan yabancı uyrukluların ilgili kurumlardan alacağı bilgi ve belgeleri ikamet izni başvurusunda sunması istenecektir. İkamet izni için verilecek olan süreler, eğitim ya da benzeri amaçlı süreyi geçemez. Öğrenci değişim programıyla (Mevlana, Erasmus, Farabi vb.) bağlamında Türkiye’ye gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren 3 ay süresi içinde genel sağlık sigortası talebi olanlarından ayrıca sağlık sigortası istenmeyecektir. Fakat, kayıt tarihinden sonra 3 ay süresi içerisinde başvuru yapmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerden özel sağlık sigortası yapmaları istenecektir.

 • Turistik amaçlarla Türkiye’de kalacak olan yabancı kişiler;

Bu maksatla ikamet izni almak isteyen yabancı uyrukluların seyahat planlarına dair (Türkiye’de ne zaman, ne kadar süreyle, nerede kalacağı) beyanları değerlendirmeye alınır. Gerekli görülen durumlarda ek bilgi ya da belgelerin sunulması istenir.

 • Kamu sağlığına tehdit oluşturacak hastalıklardan birisini taşımamak koşuluyla Türkiye’de tedavi olacak yabancı uyruklular;

Bu maksatla Türkiye’ye gelmiş olan yabancı uyrukluların kamu ya da özel hastanelere kabulleri aranacaktır. Bu kişilerden tüm tedavi masraflarını ödemiş olduklarına dair belge verebilenlerden sağlık sigortası şartı aranmamaktadır. İkamet izin süreleri tedavi sürecine uygun biçimde düzenlenir. Tedavi süresince iaşe, barınma ya da sağlığa dair giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak olan yabancı uyruklu kişilerden maddi imkanlarını kanıtlamaları ve geçerli sağlık sigortasına sahip olmaları istenmeyecektir. Gerekli olması halinde hastanelerden ya da kamu kurum ve kuruluşlarından yabancı uyruklu kişinin tedavisine dair bilgi ya da belge talep edilebilir.

Mevcut sağlık işbirliği anlaşmaları bağlamında Türkiye’ye tedavi olmak maksadıyla gelen yabancı uyruklu kişilerin refakatçileri (anlaşmada refakatçilere dair ayrı bir hüküm yer almıyorsa) ikamet izin işlemlerinin genel hükümlerine göre yürütülür.

Aynı zamanda 3359 no’lu sağlık hizmetleri temel kanunu ek 14. Madde uyarınca Türkiye’ye gelen yabancı uyrukluların en çok iki kişiyi aşmayacak şekilde refakatçileri de ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası sunma şartı aranmamaktadır.

 • Aile ikame izni şartlarının kaybedilmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine transfer edilecek olan yabancı uyruklular;

En az 3 yıl süreyle aile ikamet izni alarak Türkiye’de oturmuş olan yabancı uyruklulardan 18 yaşını tamamlamış olanlar, Türk vatandaşıyla evli olup 3 yıl süreyle aile ikamet izniyle Türkiye’de konaklamış, sonrasında boşanmış olan yabancı uyruklular (aile içi şiddet sebebiyle mağdur olduğu mahkeme kararı ile ispat eden yabancı uyruklularda 3 yıl şartı aranmamaktadır) ve destekleyici olan kişinin ölmesi durumunda bu kişiye bağlı olarak aile ikamet izniyle Türkiye’de kalanlar süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet iznine başvuru yapabilirler.

 • Adli ya da idari makamların talebi ya da kararına bağlı şekilde Türkiye’de kalması gerekli olan yabancı uyruklular;

Bu maksatla düzenlenen ikamet izin sürelerinde, karar ya da taleplerde belirtilen süreler göz önünde bulundurularak düzenlenme yapılır.

 • Türkçe öğrenme kurslarına dahil olacak yabancı uyruklular;

Bu maksatla ikamet izni talebi yapacak olan yabancı uyruklu kişilerin Türkçe kursu vermeye yetkili kurumlara (Milli Eğitim Bakanlığından izni bulunmalıdır) kayıt olan kişilere en çok 2 kez düzenlenebilir. Kurs süresinin 1 yıldan daha az olması halinde ikamet izni süresi kurs süresinden uzun olamaz. Türkçe kurslarını veren kurumların, Türkçe öğrenim görmek maksadıyla kayıt yaptıran yabancı uyruklu kişinin kursa başladığını ve kursa devam ettiği gibi durumları il müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 • Türkiye’de yükseköğrenimini bitiren yabancı uyruklulardan mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaat gerçekleştirenler;

Bu maksat çerçevesinde ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin mezun oldukları tarihten itibaren 6 ay içerisinde müracaat etmeleri durumunda 1 defa olmak üzere en fazla 1 yıl süreli ikamet izni alması söz konusudur.

 • Kamu kurumları vasıtasıyla Türkiye’de araştırma, eğitim, staj ve kurslara dahil olacak yabancı uyruklular;

Bu amaçla düzenlenecek ikamet izni süreleri 1 yılı geçemez. İaşe, barınma ya da sağlığa dair giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak olan yabancı uyrukluların maddi imkanlarının tespit edilmesi ve geçerli bir sağlık sigortası bildirmeleri şartı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu kişinin araştırma, eğitim, staj ya da kursuna dahil olacağı kurumadan bilgi ve belge talep edilebilir.

 • Türkiye’de çalışmayan fakat Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirecek olanlar ve bu kişilerin yabancı uyruklu eşleri, kendisinin ve/veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı uyruklu çocukları;

Bu amaç doğrultusunda ikamet izni talebi olan yabancı uyruklu kişilere en fazla 5’er yıllık sürelerde ikamet izni düzenlenecektir. 6735 no’lu Uluslararası İşgücü Kanunu ve 6458 no’lu kanunda meydana gelen değişiklikle ülke ekonomisine katkı sağlayan nitelikli yabancı kişilerin teşvik edilmesi ve yabancı uyruklu kişilere ikamet izni işlemlerinde kolaylık yapılması amaçlanmaktadır.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyruklular;

Bu sebeple ikamet izni talebi olan yabancı uyruklu kişilere en çok 5’er yıllık süreyle ikamet izni düzenlenir.

Kısa Dönem Turistik İkamet İzni Şartları

Kısa dönem ikamet izni düzenlenmesi için 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 32. Maddesindeki şartların sağlanması gerekmektedir. Buna göre;

 1. Türkiye’de kalış amacını destekleyen belge ve bilgilerin ibrazı,
 2. İlgili kanunun 7. Maddesi kapsamında olmamak,
 3. Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun şekilde barınma şartlarını taşımak,
 4. İstenmesi durumunda, vatandaşı bulunduğu veya yasal şekilde ikamet ettiği ülkenin yetkili mercileri tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belge beyan etmek,
 5. Türkiye’de ikamet edeceği adresinin bilgilerini iletmek.

Sıkça Sorulan Sorular

Kısa dönem ikamet izni başvurusunda kullanılacak olan sağlık sigortasının, sigorta şirketi tarafından 1+1 şeklinde yapılması durumunda 2 yıllık ikamet izni talebinde bulunmak mümkündür. Diğer bir durum ise 2 yıllık Genel Sağlık Sigortası yaptırılarak, 2 yıllık kısa dönem ikamet izni başvurusu yapılabilir.

Kısa dönem ikamet izinlerinde yurtdışında kalınacak olan sürenin kısıtlanması uygulamaları 13.08.2016 tarihi itibariyle resmî gazetede yayınlanmış olan 6735 no’lu Uluslararası İşgücü Kanunu paralelinde kaldırılmıştır. Bu tarihten önce bu ikamet izin türü paralelinde kalınan süreler ve eğer olmuşsa ihlaller durumu geçerlidir.

81 ildeki il göç idaresi müdürlükleri adres ve telefon bilgileri Göç İdaresi Müdürlüğü resmî web sitesinde yer almaktadır. Aynı zamanda sitemiz üzerinde bulunan Göç İdaresi İletişim Bilgileri isimli yazımızdan bu bilgilere erişebilirsiniz.

İlk defa ikamet iznine başvuru yapan yabancı uyruklu kişilere randevu günlerinde il göç idaresi müdürlüğünce ikamet izni müracaat belgesi düzenlenir. Uzatma başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ise müracaat belgeleri sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. İkamet izni müracaat belgesinin il göç idaresi müdürlüğünce onaylanması gerekmektedir. İlgili müracaat belgesi ve harç makbuzunun onaylı bir örneğiyle birlikte yabancı uyruklu kişilere her seferinde 15 gün içinde dönmek koşuluyla çoklu giriş – çıkış hakkı sağlar.

Yabancı uyruklu kişi ikamet izni değerlendirme süreci içerisinde tek seferde 15 günü aşacak biçimde yurt dışında kalırsa, vize genel hükümlerine göre işlem gerçekleştirilir. 10. Madde uyarınca yüz seksen gün içerisinde 90 gün yurtdışında kalma hükmü saklı tutulmaktadır.

Başvuru işleminin gerçekleşmesinden sonra eksik olan belgelerin tamamlanması için verilen süre 30 gündür. Eksik belgelerin belirtilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

İkamet izni başvurusu yapacak olan yabancı uyruklu kişinin, talep ettiği ikamet izin süresinden 60 gün daha uzun süreye sahip pasaportu veya pasaport yerine geçecek bir belgeye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle geçerlilik süresi sona ermiş olan bir pasaportla ikamet iznine başvurulamaz. E-ikamet sistemi üzerinden süresi dolmuş olan pasaport ile ikamet izni başvurusu yapılabilmektedir. Burada geçerlilik süresine yeni alınacak olan pasaportun geçerlilik süresi yazılabilir. Fakat, yabancı uyruklu kişinin ikamet izni başvurusu değerlendirilirken talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaportu veya pasaport yerine geçen belgesi olma şartı aranacaktır.

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izni başvurularında idare tarafından bilgi ve belge talebi olmadığı sürece yabancı uyruklu kişinin beyanı esas alınır. Aile ikamet izni başvurularında destekleyici olan kişinin, toplam miktarı asgari ücretin altında olmamak kaydıyla ailede bulunan fert başına asgari ücretin üçte birinden düşük olmayan gelire sahip olması şartı aranmaktadır. Uzun dönem ikamet izinlerinde ise yeterli ve düzenli bir gelire sahip olma koşulu aranır. Yeterli ve düzenli bir gelir tespiti için aylık asgari ücret tutarı kadar gelir kabul edilebileceği gibi, gelir getiren bir taşınmazın olması, banka hesabında Türkiye’de geçimini sağlamaya yetecek kanaati oluşturan bir paranın olması benzeri durumlar kabul edilir.

İkamet izni başvurusu, başvurunun işleme konuşmasından itibaren en geç 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. 90 günlük süre, yabancı uyruklu kişiye ait bilgi ve belgelerin yetkili makamlara tam olarak tesliminden itibaren başlayacaktır. Sürenin uzaması durumlarında yabancı uyruklu kişiye bilgi verilir.

Emekli aylığı tahsis belgesi, emekli tanıtım kartı, uluslararası kredi kartı, banka hesap cüzdanı, üzerinde haciz olmadığına dair güncel onaylı bir gelir belgesi, kaşe ve imzalı şirket yazısı, banka mevduat gelirini gösterir belge, Türkiye’de kalacağı süre içerisinde bankada tutulacak meblağı gösteren belge, kira geliri elde ediyor ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmamak şartıyla kira kontratı, serbest meslekle uğraşanlar için; ortağı veya sahibi olduğu şirketin vergi levhasının fotokopisi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, son 3 yıllık döneme ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavirlikten onaylanmış gelir tablosu ve bilanço, esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesi veya faaliyet belgesi, cari yıl mizanı gibi belgeler istenebilir. Gelir beyanını gösterecek olan belgenin yurt dışından alınması durumunda yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesi noterden onaylatılmalıdır.

İkamet izni başvurularında talep edilecek olan süreden en az 60 gün daha fazla süreli pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgesine sahip olmanız gerekmektedir.