Yabancı Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezaları

Yabancı Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezaları
3,450

Çalışmak izni bulunmayan yabancıların, Türkiye’de çalıştırılması halinde ilgili kanunlara göre birçok ceza-i müeyyide uygulanır. Yabancı Kaçak işçi çalıştırmanın cezaları işveren veya işveren vekiline uygulanır. Türkiye’de Yabancı kaçak işçi çalıştırmanın önüne geçebilmek için pek çok önlem alınır. Yapılan incelemeler ve denetlemeler sonrasında bu tür durumlarla karşılaşıldığında cezai işlem uygulanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, işyerlerinde prosedüre uygun şekilde personel çalıştırılmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni bulunmayan yabancı işçi çalıştıran işyerlerine ve yabancılara uyguladığı cezalar, bu durumu önlemek amacıyla yapılan uygulamalardır. Uygulanan idari ceza miktarı, her geçen yıl artarak değişir.

2021 Yılı için Yabancı Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası

2021 Yılı içerisinde ceza tebliğ tarihinden sonra verilen ceza süresi içerisinde ödeme yapılması durumunda %25 peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır.

  • Yükümlülükleri yerine getirmeden süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya 784,00 TL.
  • Yükümlülükleri yerine getirmeden yabancı çalıştıran işverene 784,00 TL.
  • Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 9.438,00 TL.
  • Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene 11.796,00 TL.

ÖNEMLİ: Çalışma izni olmaksızın Yabancının çalıştığı tespit edilmesi halinde sınır dışı edilmek üzere İç İşleri Bakanlığına bildirilir.

Çalışma İzni Bulunmayan Yabancıların İşyerlerine Uygulanacak Cezalar

Çalışma izni bulunmayan yabancıların, işyerlerinde sigortasız olarak çalışan Türk vatandaşlarına da para cezası uygulanır. Ayrıca çalışma izni bulunmayan işverenin işyeri, yetkililer tarafından kapatılır. Çalışma izni bulunan yabancıların, SGK’ lı olarak çalıştırılması gerekir.

 Yabancıların Türkiye’de çalışma izni alabilmeleri için gerekli kurumlara başvuru yapmalıdır. Türkiye’de 8 yıl kanuni olarak çalışma izni bulunan yabancıların, süresiz çalışma izni başvurusunda bulunma hakları vardır. Süresiz çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu vatandaşların, Türkiye’de kamu görevlerinde çalışmaları mümkün değildir.

Türkiye’de Kimler Çalışma İzni Almadan Çalışabilir?

Türkiye’de gerekli kurallara sağlayan yabancılar ve işyerleri, çalışma izni almadan çalışmaları mümkündür. Çalışma izni olması gerekmeyen yabancılar, dolayısıyla idari ceza paralarından muaf tutulur. Türkiye’de çalışma izni olması gerekmeyen yabancılar şunlardır:

  • Fuar, sirk gibi etkinliklerde 6 ay görevli olduğunu kanıtlayan kişiler,
  • Yabancı sporcular, futbolcular ve antrenörler,
  • Öğrenci değişim programları çerçevesinde staj süreleri boyunca özel veya kamu kuruluşlarında staj yapacak öğrenciler

Ülkelerine Gönderilecek Yabancıların Masrafları

Yabancı uyruklu bir vatandaşı Türkiye’de çalıştırabilmek için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan izin alınması gerekir. Kaçak olarak çalışan yabancılar hakkında bazı cezai işlemler uygulanır. İzinsiz olarak çalışan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye giriş, pasaport, ikamet izni, vize gibi işlemleri ve belgeleri iptal edilerek vatandaşı bulundukları ülkeye sınır dışı edilir. İzinsiz olarak çalıştırılan ülkelerine gönderilecek yabancıların masrafları, işveren veya işveren vekili tarafından karşılamak zorundadır.