Yabancılar İçin Kira Kontratı

Yabancılar İçin Kira Kontratı
8,158

Önemli: Yabancılara kira kontratı hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenlerin en önemlisi; Prosedüre uygun hazırlanan kira kontratının Göç İdaresine teslim edilmeden önce Notere onaylatılması olacaktır. Şayet yabancının Türkiye’de kalacağı süre boyunca yeme, içme, konaklama masraflarını karşılayacak bir Destekleyici Türk Vatandaşı olması durumunda kira kontratı aranmaz. Destekleyici ile yapılan başvurularda Noter onaylı kira kontratı yerine Noter onaylı taahhütname ve Türk Vatandaşının gelir evrakları istenecektir.

Ev sahibi ve kiracıların haklarının koruyabilmek ve ileride herhangi bir sorun yaşandığında her iki tarafın da haklarının savunabilmesi, prosedürün yasal kurallara uygun şekilde tamamlanması için kira kontratı sözleşmesi yapılması gerekir. Kira kontratı hazırlarken, bazı noktalara dikkat edilmesi her iki taraf açısından da önemlidir. Kira kontratında, ev sahibi ile kiracı arasında varılan anlaşmaya esas özel şartlar belirlenir.

Yasal bir zemin oluşturularak belirlenen kira sözleşmesi ile ev sahibinin, evini kiracının kullanımına bırakması ve kiracının da kira bedelini ödeyerek kullanması resmi hale getirilir. Kira kontratı hazırlarken yasal olarak belirlenmiş kanunlar çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. Kira sözleşmesinin bazı prosedürleri ve standartları bulunur. Kiracıya bırakılan evde yer alan eşyalar, demirbaşlar kira sözleşmesine yazılmalıdır.

Kira kontratı hazırlarken kiraya verilecek mülkün türü,  adres bilgileri gibi hususlar eksiksiz bir şekilde sözleşmede yer almalıdır. Kira sözleşmesi içerisinde, ev sahibi ve kiracının kişisel bilgileri doğru bir şekilde yazılmalıdır. Kira kontratı içerisinde yer alması gereken maddeler şunlardır:

 • Kiraya verilen evin daire numarası,
 • Evin yer aldığı sokak ve cadde,
 • Evin bulunduğu mahalle,
 • Kiraya verilen mülkün türü,
 • Kiracı ve mülk sahibinin adı-soyadı gibi kişisel bilgileri,
 • Kira sözleşmesinin yapıldığı tarih,
 • Kiracının ev sahibine ödeyeceği kira bedeli,
 • Kiranın nasıl ödeneceği,
 • Daire içerisinde yer alan demirbaşlar ve nasıl kullanılacağı gibi hususlar açıkça belirtilmelidir.

Ev sahibi ve kiracı arasında imzalanan kontratın süresi dolduktan sonra tekrar kira sözleşmesinin yenilenmesi gerekir. Ancak kira sözleşmesini yenilenmesi esnasında kiraya yapılacak zam oranı ile ilgili bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu tür anlaşmazlıkların önüne geçmek ve kira kontratında yapılacak kira zammının en üst seviyedeki oranı yasal olarak belirlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde belirlenen kira kontratında belirtilen oran, en üst sınır olarak kabul edilmiştir.

Kira zam oranı değişikliğinde, enflasyon oranı da göz önünde bulundurulur. Kira artışı, kontratın yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra düzenlenmesi gerekir. Yabancı vatandaşlar, kira sözleşmesini döviz üzerinden gerçekleştirdiği durumlarda 5 yıl boyunca kira artışı yapılamaz.

Kira sözleşmesi ile hem ev sahibinin hem de kiracının hakları koruma altına alınır. Kira kontratında yer alması gereken koşullardan bazıları şunlardır:

 • Kiracı, kiraladığı daireye zarar vermeden özenli bir şekilde kullanmalıdır.
 • Kiralayan kişi, üçüncü bir kişiye daireyi kiraya veremez.
 • Kiracı, ev sahibinden izin almadan evde değişiklik yapamaz.
 • Evin tahliye edilmesi gibi durumlarda belirlenen süre zarfında evin boşaltılması gerekir.
 • Evin içerisinde yer alan demirbaşlar ile ilgili değişiklik yapıldığında, ev sahibinin bu durumdan haberdar edilmesi gerekir.
 • Kira kontratı hazırlarken her iki tarafında haklarının en iyi şekilde savunulabilmesi için uzman ve profesyonel kişilerden yardım alınmalıdır.