Yabancıların Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Yabancıların Türk Vatandaşlığı Başvurusu
4,313

Önemli: Kesintisiz 3 Yıl Aile İkameti veya Kesintisiz 5 Yıl çalışma vizesi ile Vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanmış yabancıların öncelikle Göç İdaresinden gün sayımı yaptırmaları gerekecektir.

Yabancılar için Türk Vatandaşlığı başvurusu elde edecek Yabancıların Ticaretin, dünya ülkeleri arasında yaygınlaşması ile birlikte ülke yöneticileri; kendi ülkelerini ekonomik açıdan güçlendirmek, vatandaşlarının refah seviyesini yükseltmek, yüksek gelir elde etmek, kendi ülkelerinde üretilen ürünleri diğer ülkelere ihraç etmek gibi ticari faaliyetler ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Küresel ticaretin her alanda yaygınlaşması ile birlikte uluslararası sınırlar ötesinde üretilen malların, ihracat ve ithalatının yapılması bununla birlikte ülke ekonomisinin ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte güçlenmesi için yasal düzenlemeler yapılır. Türkiye’de, globalleşen ticaret ağı içerisinde önemli bir aktör olmak için yabancı sermayeyi ülkemize getirmek ve ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancıların Türk vatandaşlarını, faaliyet gösterdikleri alanda istihdam etmeleri gibi şartlara bağlı olarak yabancılara Türk vatandaşlığının verileceği yasal düzenlemelerle hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının yapacakları yatırımlar ve istihdam edecekleri kişilere yönelik şartları yerine getirmeleri halinde Yabancıların Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilecekleri belirtilmiştir. Danışmanlık şirketimiz, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvuru işlemleri konusunda profesyonel hizmeti ile yabancı ülke vatandaşlarına her türlü resmi desteği sağlar.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Alabilmek İçin Dikkat Edilecek Hususlar

Ülkemizde, yasal mevzuat çerçevesinde yabancı ülke vatandaşlarının yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alabilmeleri için başvuru usul ve esasları belirlenerek, başvuru yapacak yabancının turkuaz kartı ve ikamet izninin bulunması şartı hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte başvuru yapacak kişinin eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarına da talep etmeleri halinde gerekli şartları sağlamaları sonrasında Türk vatandaşı olabilme imkânı tanınmıştır.

Yabancıların Türk Vatandaşlığı başvurusu yapılırken resmi prosedürlere uygun olarak işlemlerin yürütülmesi gerekir. Aksi takdirde yapılacak başvuruda, resmi açıdan herhangi bir eksiklik ya da hata; hem zaman kaybına neden olmakla birlikte hem de başvurunun reddedilmesi sonucu ile karşılaşılır. Bu nedenle profesyonel danışmanlık hizmeti alınarak sürecin takip edilmesi, yapılacak başvurunun olumlu yönde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Kuruluşumuz, yabancı ülke vatandaşlarının yatırım yapmaları şartıyla Yabancıların Türk vatandaşlığı başvurusu konusunda resmi işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanarak, resmi usule göre tanzim edilen evrakların teslim edilmesi sonrasında Türk vatandaşlığı başvurusunun olumlu yönde sonuçlanması için profesyonel hizmet verir.

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Alabilmenin Şartları

Yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile birlikte ilgili diğer mevzuatlar kapsamında Türkiye’de yatırım yapılması şartıyla, yabancıların Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilecekleri konusunda gerekli usul ve esaslar belirlenmiştir. Yabancı ülke vatandaşlarının aşağıda belirtilen alanlarda yatırım yapmaları halinde Türk vatandaşlığı alabilirler.

  • Gayrimenkul Yatırımı
  • Sermaye Yatırımı
  • İstihdam Yatırımı

Belirtilen alanlarda yabancı ülke vatandaşlarının Türk vatandaşlığını alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri zorunludur. Bu şartlar ise kısaca aşağıda belirtildiği şekliyle özetlenebilir.

Gayrimenkul Yatırımı: Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan şartlar; yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de en az 250000 dolar tutarında taşınmazı 3 yıl boyunca satılmaması konusunda tapu kayıtlarına şerh koymak şartıyla Türk vatandaşlığı alabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Sermaye Yatırımı: 12 Ocak 2017 tarihli 29946 sayılı yayınlanan yönetmeliğe göre yabancı ülke vatandaşının, 500000 dolar sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmesi şartıyla Türk vatandaşlığı almak isteyen kişinin, İçişleri Bakanlığı yetkililerince teklifi ve bakanlar kurulunun kararı neticesinde Türk vatandaşlığı verilebileceği belirtilmiştir. Bir diğer önemli şart ise devlet yatırım araçlarına veya Türkiye'de hizmet veren devlet bankalarına yatırılan paranın, 3 yıl boyunca bu paranın çekilmemesi şartı bulunmaktadır.

İstihdam Yatırımı: 19.09.2018 tarihinden itibaren ülkemizde ekonomik fayda sağlayacak alanlarda yatırım yapan yabancı ülke vatandaşlarının, faaliyet gösterdikleri alanlarda en az 50 Türk vatandaşını istihdam etmeleri halinde bu kişilere yasal mevzuatta belirtilen usul ve şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine ve ailelerine Türk vatandaşlığı verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yabancıların Türk Vatandaşlığı başvurusu yapabilmeleri için kısa sürede resmi işlemleri sonuçlandırılarak, başvuru işlemlerini tamamlanması ve talep ettikleri Türk vatandaşlığını alabilmeleri konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti veren Kuruluşumuzdan destek alabilirler.

Şirketimiz; yılların tecrübesi, bilgi birikimi ile başvuru yapan yabancı ülke vatandaşlarının en kısa sürede Türk vatandaşlığı alabilmeleri için yasal mevzuatın belirlediği hukuki sınırları içerisinde hareket ederek hizmet vermeye devam etmektedir. Profesyonel danışmanlık hizmeti kapsamında alanında uzman personelimizle hizmet veriyoruz.