Yabancı Aile İkamet İzni

Yabancı Aile İkamet İzni
1,939

Yabancı Aile İkamet İzni Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının yabancı eşine, eşinin veya kendisinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Türkiye Cumhuriyeti’nde resmi makamlar onayı ile verilir.

Uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkelerin tarafı olduğu hukuk sistemi içerisinde, bir ülkenin vatandaşı olmayan yabancıların belirli hakları bulunmaktadır. Bir ülkede yabancı uyruklu olarak ikamet eden kişilerin en önemli haklarından bir tanesi oturum izinleridir. İkamet ya da diğer bir ifadeyle oturum kavramı, bireyin hukuki olarak yaşam iradesini göstermekte olduğu yer olarak ifade edilebilir. Herhangi bir ülkede hukuk kuralları çerçevesinde yaşamını devam ettiren ve o ülkede yabancı statüsünde bulunan herkesin temel yükümlülüğü ise kendi iradeleriyle bu ülkede kalıyor olduklarını ilgili makamlara bildirmeleri olacaktır. Bir ülkede vatandaşlık hakkı olmayan bütün yabancıların kanuni yükümlülükleri içerisinde bulunan oturdukları yer bildirme işlemi, ilgili ülkelerin vatandaşları için de zorunludur.

Ülkeler hukuki düzenlerini sağlamak ve korumak amacıyla ikamet izinlerini hayati bir önemde görmektedir. Yabancıların ülke içerisinde talep ettikleri belirli bir zaman dilimi içinde yaşamalarını olanaklı hale getiren belgeler ikamet tezkeresi olarak tanımlanırlar. Yetkili makamların hazırladığı bu tezkereler, yabancıların yaşamayı planladıkları ülkenin kanunları tarafından ortaya konmuş olan şartları sağlamaları durumunda verilebilir.

Yabancı Aile İkamet İzni Nedir?

Türkiye’de ikamet izni almak için hangi sebeplerle ülkede kalınacağının bildirilmesi şartı aranmaktadır. Ülkede kalış amacı kategorisinde düzenlenen izin türlerinden birisi de ‘’Yabancı Aile İkamet izni’’dir. Diğerleri Turistik Kısa Dönem, Öğrenci ve Süresiz İkamet kategorileridir. Evlilik için hukuki boyutunu araştırmak isteyenler 5901 no’lu kanunun 28. Maddesini inceleyebilirler. Kısacası İkamet izinlerinin tamamı Türkiye’de uzun sürelerle kalmak isteyen yabancı ülke insanlarının ihtiyaç duyduğu sistemin adıdır.

Yabancı Aile İkamet İznin de Destekleyici

Aile birliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye’de ikamet edecek olan yabancı kişinin masraflarını karşılayacak aile üyesi 1. Derecede olması zorunludur (Eş, baba, anne, çocuk) Aile ikamet izinin de Destekleyici denir. Oturum izni talebini gerçekleştiren yabancının başvurusu için dayanak olarak göstermiş olduğu, 1. Derece aile üyesi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kişidir. Destekleyici aile üyesinin SGK (Genel Sağlık Sigortası)’nın olması zorunludur. Destekleyici Türk Vatandaşının SGK (Genel Sağlık Sigortası) olmaması durumunda Göç İdaresinin sözlü onayını alarak kendisi ve başvurusunu yapacağı yabancı aile üyesine özel yabancı sağlık sigortası yaptırması gerekecektir.

Yabancı Ülke Vatandaşı ile Evlilik Yapacaklar Dikkat!

Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk bireyin herhangi bir yabancı ülke vatandaşı ile resmi nikah kıyabilme işlemleri bulunduğu il veya ilçe belediyelerinin evlendirme dairesinde yapılır. Nikah akdinin gerçekleşebilmesi için yabancıdan 4 adet evrak talep edilir.  Bu evraklar sırası ile

 1. Bekarlık Belgesi
 2. Doğum Belgesi
 3. Adli Sicil Belgesi
 4. Kan testi

4.  madde yer alan Kan Testi Türkiye’de bulunan klinikler tarafından alınmalıdır. (Kan uyuşmazlığı testi). 1.2.3. maddeler Yabancının kendi ülke makamlarından Apostil şerhli alması bu 3 evrakın noter onaylı tercümesi, Türkiye’de bulunan Yabancı ülke Temsilciliğinden (Konsolosluğundan) onaylatılması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığından onaylatılması istenir. Bu 3 evrak ancak bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti makamları (Belediyenin evlendirme dairesi) tarafından kabul edilir ve nikah için randevu verilir. Belgelerin hazır hale getirilmesi yabancının kendi sorumluluğundadır.

Yabancı Aile İkamet İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Aile ikamet izni başvurusu bağlı bulunduğu ilin Göç İdaresine veya İlçe Çalışma Gurup Başkanlıklarına yapılır. Buradan oluşturulan randevu sonrası verilen gün ve saatte yabancının ikamet edeceği ilin Göç İdaresi Müdürlüğüne, başvuru türüne göre evraklar hazırlayıp gidileceklerdir. Göç İdaresi mülakatında evli çiftler için her iki eş, çocuklar için çocuğun anne ve babası hazır bulunması, anne ve babadan herhangi birisinin başvuruda olmaması durumunda Muvafakatname (Noterlik İzin Belgesi) ile başvuruda hazır bulunmaları zorunludur. Yabancı 18 yaş altı çocukların başvurusunda hazır bulunmayan ebeveyn başvuruda hazır bulunana Muvafakatname verir. Muvafakatname çocukların ebeveynlerinin vatandaşı olduğu ülkenin noterliklerinden verilir.

Yabancı Aile İkamet İzni Başvuru Süresi

Vize veya vize muafiyet süresi aşılmadan başvuru yapılmalıdır. Vize muafiyeti ile giriş yapan yabancı ülke insanları herhangi bir ikamet başvurusunda bulunmadan Vize muafiyeti ile giriş yapan yabancı ülke insanları için Türkiye’de kalabileceği maksimum gün sayısı 90 gündür ve bu süre aşılmadan aile ikameti ilk başvuru işlemlerini yasal çerçevesinde gerçekleştirebilecektir.

Yabancı Aile ikamet izni ilk başvuru süresi vize ve vize muafiyet süresi içerisinde gerekli şartları sağlamaları durumunda kabul edilir.

Yabancı Aile ikameti Uzatma başvuru süresi ikamet kart süresinin bitiş tarihinden 60 gün önce yapılabilmektedir, son 60 gün içerisinde yapılmayan uzatma başvuruları sistem tarafından kabul edilmemektedir. 

Aile ikamet izni için yapılan başvuruların neticelenmesi kurumun yoğunluğuna göre değişmekle beraber genel itibariyle 90 gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Aile ikamet izin süreleri tamamlanmış olan yabancı kişilerin, bu süre zarfında başvuru yapmamış olmaları halinde;

 1. Geçerli mazeret gösterenlerin başvuruları kabul edilecektir.
 2. Geçerli bir mazereti olmadan ikamet izni süresi dolmadan uzatma için başvuru yapmamış olan yabancılara, ikamet izinlerinin bitiş süresiyle başvuru süreleri arasında geçen gün kadar ikamet harcı ve ceza uygulaması yapılmaktadır.

Önemli: Talep edilen ikamet süresi maksimum 3 yıl ile sınırlıdır. 3 yıldan fazla Aile ikamet izni talep edilemez.

Aile İkamet İzni Kimler Alabilir?

Aile ikamet izni alabilecek olan kişiler;

Türkiye’de ikamet eden destekleyicinin yabancı eşi, destekleyici veya eşinin ergin olmamak koşuluyla bakıma muhtaç olan çocukları alabilirler.

5901 no’lu kanunun 28. Maddesi paralelinde; mülteciler, ikincil koruma statüsünde olan kişiler, ikamet tezkeresine sahip olanlar destekleyici olabilirler. İlgili kanunun 28. Maddesine bakabilirsiniz.

Ayrıca doğum yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı elde etmiş olan, fakat çıkma izni kapsamında Türk vatandaşlığından ayrılmış olan kişiler ve bu kişilerin kendisiyle beraber aynı koşulda işlem gören çocukları, kamu düzeni ve milli güvenliğe dair tüm hükümlerin saklı kalması koşuluyla belirli hizmetleri ifa etmelerinin dışında sosyal güvenliğe dair tüm hakları saklı kalmaktadır. Bu haklarını kullanmaları hususunda mevcut kanunlardaki hükümler geçerli olmak kaydıyla Türk vatandaşlarına sağlanmakta olan tüm haklardan benzeri biçimde faydalanmaya devam ederler bu durum Aile İkamet İzni içinde fayda sağlamaktadır.

Yabancı Aile İkamet İzni Çıkartmak İçin Gereken Şartlar

Aile ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için gerekli olan şartlar 6458 no’lu YUKK’nin 35. Maddesinde belirlenmiştir. Bu kanun paralelinde aile ikamet izni alabilmek için;

 1. Aile ikamet izni talebi esnasında yabancı uyruklu kişinin birisi tarafından desteklenmesi istenmektedir. Destekleyicinin taşıması gereken şartlar şöyledir;
 1. Yabancıya destek olacak aile üyesinin toplan geliri asgari ücretin altında olmamalıdır. Bu doğrultuda destekleyici tarafından kazanılan aylık ücretin ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmaması istenmektedir.
 2. Destekleyici tarafından aile nüfusuna sağlanan tüm koşulların, genel sağlık ve güvenliği gözetecek bicinde olması, destekleyicinin aile fertlerinin tamamını uygun koşullarda barındırması ve tüm aile üyelerini kapsayıcı bir sağlık sigortasının olması gerekmektedir.
 3. Başvurunun gerçekleştirildiği tarihte destekleyicinin 5 yıl süresi boyunca aile düzenini bozmaya yönelik bir suçtan ceza almamış olduğu adli sicil kaydıyla belgelenmelidir.
 4. Aile ikamet iznine başvuru yapan destekleyicinin Türkiye’de en az 1 yıl süresince kalıyor olması ve bu doğrultuda ikamet izninin bulunması zorunludur.
 5. Destekleyici olacak kişinin adres kayıt sisteminde kaydı olmalıdır.
 1. Destekleyici Türkiye’de bilimsel araştırma amacıyla ikamet ediyor veya bu amaçla bir çalışma izni bulunuyorsa, 5901 no’lu kanunun 28. Maddesi kapsamında olanlar içerisinden evli olan yabancıların aile ikamet izni taleplerinin olması durumunda, bu destekleyicilerden Türkiye’de 1 yıl boyunca ikamet etmiş olma şartını sağlamaları istenmektedir.
 2. Türkiye sınırları içerisinde aile ikamet izni alarak bir destekleyicinin yanında ikamet etmek isteyenlerin aşağıda yer alan şartları sağlaması gerekmektedir:
 1. Aile ikamet izni başvurusunda bulunacak olan yabancıların 6458 no’lu kanunun 34. Maddesi birinci fıkrası dahilinde olduklarını gösteren belgeleri ve bilgileri başvuru sırasında sunması gerekmektedir. (İlgili belgeler, destekleyiciyle evli olduklarını gösteren ve destekleyicinin 18 yaşını doldurmamış olan çocuklarına ilişkin belgelerdir.)
 2. Aile ikamet izni başvurusu yapan yabancıların 6458 no’lu kanunun 34. Madde birinci fıkrasında bildirilen kişilerle beraber ikamet ettiğini veya bu kişilerle beraber yaşama niyeti olduğunu beyan etmesi,
 3. Aile ikamet izni almak amacıyla sahte bir evlilik gerçekleştirmemiş olması,
 4. Başvuru yapan yabancıların eş ve destekleyicilerinin 18 yaşından büyük olması,
 5. 6458 no’lu kanunun 7. Maddesi bağlamında olmamak.
 1. Türkiye’de ikamet eden mültecilerin veya ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile ikamet izni taleplerinde birinci maddede belirtilen şartlar aranmayabilir.

6458 no’lu Kanunun 7. maddesi;

 1. Aşağıda yer alan durumlarda yabancıların Türkiye’ye girişlerine izin verilmez ve geri çevrilirler;
 1. Türkiye’ye girmek isteyen yabancının pasaportunun, pasaport yerine geçen bir belgesinin, oturum ya da çalışma izninin, vizesinin olmaması veya bahsi geçen belgeler ve izinlerin hileli şekilde edinilmiş olduğunun ya da bu belgelerde sahtecilik yapıldığının anlaşıldığı hallerde,
 2. İkamet izni, vize veya vize muafiyeti sürelerinin sona ermesine paralel en az 60 gün içerisinde pasaport ya da pasaport yerine kullanılan bir belgesi olmayan yabancılar,
 3. 6458 no’lu kanunun 15. Maddesi ikinci fıkrası saklı olmak şartıyla, vize muafiyeti olsa bile 15. Madde birinci fıkra bağlamında olan yabancılar,
 1. 6458 no’lu kanunun 7. Maddesine göre yapılan tüm işlemlerin, geri çevrilen yabancılara tebliği zorunludur. Yapılacak olan tebligatta, yabancının karara itiraz etme yolu, bunu nasıl kullanabileceği, yasal haklarının neler olduğu ve yükümlülüklerine dair bilgiler bulunur.

Onaylanmış Aile İkamet İzni Belgesinin Alınması

Başvuru aşamalarının tamamlanmasından sonra onayı çıkmış olan aile ikamet izin belgesi, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından basılarak PTT kanalıyla ikamet başvurusu yapmış olan yabancı kişinin ikamet adresine gönderilir. PTT tarafından doğrulama yaptığınız mobil telefon numarasına kart takip SMS’ si ulaşır. SMS geldikten sonra 1 ile 3 gün arasında adresinize teslim olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Aile ikamet izni bulunan yabancı kişilerin, ikamet izinlerinin bitmesi durumunda ikamet izin şartlarını hala sağlıyorlarsa, Türkiye’den çıkmalarına gerek olmadan ikamet izinlerini uzatmaları mümkündür. İkamet izinleri Türkiye’de kalma amacı paralelinde düzenlenmektedir. Aile ikamet iznine sahip olan kişinin durumunda bir değişiklik meydana gelmişse, yeni durumuna uygun olan ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Aile ikamet izni başvurusu sırasında geçmiş dönemlerde uygulanmakta olan refakat sistemine son verilmiştir. 6458 no’lu YUKK kanunu bağlamında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. İlgili düzenlemede ikamet izni başvurularında yabancı kişinin bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilebileceği gibi yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilir. İdari birimlere tanınan inisiyatif paralelinde genellikle randevu esnasında yabancı kişi ve Türk vatandaşı eşinde hazır bulunması istenmektedir.

6458 no’lu kanun kapsamında çalışma izinlerinin ikamet izni yerine geçtiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda çalışma izni sahiplerinin ayrıca aile ikamet izni almalarına gerek yoktur.

Aile ikamet izinleri başvurulan her seferde 3 yıllık sürelerde düzenlenmektedir. Aile ikamet izin süreleri destekleyicinin ikamet izni süresini aşamamaktadır.

Aile ikamet izni alarak Türkiye’de oturan yabancı ailelerin 18 yaşını doldurmamış olan çocuklarının ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitim alma hakları bulunmaktadır. Türkiye’de en az 3 sene süresinde aile oturum izniyle kalmış olan yabancı çocuklar, 18 yaşını geçmeleri halinde talep etmeleri durumunda kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilirler.

Aile ikamet izni olan ve Türkiye’de yaşayan yabancı kişinin destekleyicisinden boşanması halinde, eğer 3 yıl boyunca aile ikamet izniyle Türkiye’de ikameti bulunuyorsa başvuru yapması durumunda kısa dönem ikamet iznine geçiş yapması mümkündür. Aile içi şiddete uğramış ve mağdur olan yabancı kişilerin, mahkeme tarafından bu durumlarının tespit edilmesi hallerinde 3 sene ikamet şartına bakılmaksızın kısa dönem ikamet iznine geçiş yapmaları mümkündür.

Destekleyicinin farklı ülke kanunları paralelinde birden çok eşinin olması durumunda, aile ikamet izni eşlerden sadece bir tanesine ve tüm eşlerden olan çocuklarının hepsine sağlanır.

Anlaşmalı evlilik gerçekleştirilerek aile ikamet izni alınması kanunlarca yasaklanmıştır. Anlaşmalı evlilik yaparak talep edilen aile ikamet izinlerine dair 6458 no’lu kanunun 37. Maddesi geçerli olacaktır. Buna göre;

 1. Aile ikamet izni alma isteği bulunan yabancı kişiye aile ikamet izninin verilmesi öncesinde veya izin uzatılmadan, sahte evlilik yapıldığına dair makul bir şüphenin ortaya çıkması halinde, evliliğin sadece aile ikamet izni almak amacıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kişinin ikamet ettiği ilin yetkililerince araştırmaya tabi tutulabilir. Araştırmalar neticesinde evliliğin aile ikamet izni alabilmek maksadıyla gerçekleştirildiğinin anlaşılması durumunda, aile ikamet izni verilmez ve verilen izinler iptal edilir.
 2. Aile ikamet izni almış olan yabancı kişilerin, iznin alınması sonrası evliliklerinin ikamet izni almak maksadıyla yapılıp yapılmadığı hususu ikametlerinin bulunduğu ildeki yetkililer tarafından denetlenebilir.
 3. Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan aile ikamet izinleri, iznin verilmesinden sonra durumun anlaşılması hallerinde iptal edilir. Bu süre kanunda ön görülen ikamet izni sürelerinin hesaplanmasına dahil edilmez.

Aile ikamet izinleri belirli koşullar dahilinde iptal edilmektedir. Aile ikamet izniyle Türkiye’de yaşamakta olan yabancı kişilerin tezkereleri 6458 no’lu kanunun 36. Maddesinde yer alan hallerin oluşması durumunda iptal edilir. Buna göre;

 1. 6458 no’lu yasanın 35. Maddesi 1. Fıkrasında tanımlanan destekleyicinin taşıması gereken şartların ortadan kakmış olması ve yine 6458 no’lu yasanın 35. Madde 3. Fıkrasında yer alan yabancı kişinin taşıması gereken koşulların ortadan kalkması hallerinde aile ikamet izni tezkeresi iptal edilecektir.
 2. Aile ikamet iznine sahip olanlar için geçerli olan bir sınır dışı kararının bulunması veya Türkiye’ye girişinin yasak olması hallerinde aile ikamet izni iptal edilecektir.
 3. Alınmış olan aile ikamet izninin alınma amacından farklı bir amaçla kullanılması ve bu durumun yetkili makamlar tarafından tespit edilmesi durumunda aile ikamet izni iptal edilir.
 4. Aile ikamet izni bulunan yabancı kişilerin son 1 sene süresi içinde toplam 184 günden daha uzun süre yurt dışında olmaları durumunda aile ikamet izinleri iptal edilecektir.
 5. Aile ikamet izni almak için sahte evlilik gerçekleştirmiş olduğu anlaşılan yabancı kişilerin aile ikamet izinleri iptal edilir.

Aile ikamet iznine başvuruda bulunan yabancı kişilerin ikamet izni taleplerinin reddedilmesi aşağıdaki koşulların oluşması durumunda olasıdır.

 1. 6458 no’lu kanunun 35. Maddesi birinci fıkrasının ifade ettiği destekleyicinin taşıması gerekli olan şartların sağlanamıyor olması ve yeni aynı kanunun 35. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan aile ikamet izni talebinde bulunacak olan yabancı kişinin sahip olması gerekli olan şartların oluşmaması durumunda ikamet izni başvurusu reddedilir.
 2. Aile ikamet izni talebinde bulunacak olan yabancı kişiyle alakalı olarak geçerliliği bulunan sınır dışı etme kararının olması veya Türkiye’ye girişinin yasaklandığına dair bir kararın olması durumlarında aile ikamet izni başvurusu reddedilecektir.
 3. Aile ikamet izni alabilmek için sahte evlilik gerçekleştirmiş olduğunun tespit edilmesi hallerinde aile ikamet izin başvuruları reddedilir.

Süresi tamamlanan aile ikamet izinlerinin uzatılmaması aşağıdaki durumlarda söz konusu olmaktadır;

 1. 6458 no’lu kanunun 35. Madde birinci fıkrasında yer alan destekleyicinin sağlaması gerekli olan şartları taşımıyor olması ve yine aynı kanunun 35. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan aile ikamet izin belgesi talep eden yabancı kişinin taşıması gereken şartların sağlanamaması durumlarında ikamet izin talepleri reddedilir.
 2. Aile ikamet izin talebi bulunan yabancı kişinin geçerli bir sınır dışı etme kararının bulunması veya Türkiye’ye girmesini yasaklayacak bir kararın bulunması durumlarında aile ikamet izni uzatma başvuruları reddedilir.
 3. Alınmış olan aile ikamet izninin, alınma amacından farklı bir şekilde kullanılması ve bu durumun yetkili makamlar tarafından tespit edilmesi hallerinde aile ikamet izni uzatma başvuruları reddedilir.
 4. Aile ikamet izni almış olan yabancı kişinin son bir yıllık süre içinde toplam 184 günü aşan süreyle yurt dışında kalması durumunda aile ikamet izin uzatma başvurusu reddedilir.
 5. Aile ikamet izni alabilmek için sahte evlilik gerçekleştirdiği anlaşılan yabancı kişinin aile ikamet izni uzatma başvurusu reddedilir.

Aile ikamet izni sahibi yabancı kişinin, oturum izni aldığı ilden farklı bir İl’e taşınması durumunda yeni taşınılan ilin yetkili makamlarına bu durumun bildirilmesi gerekmektedir. Taşınma sonrası en geç 20 iş günü içerisinde taşınılan ilin yetkili makamlarına başvuru yapılarak yeni bir ikamet izni alınmalıdır. Bu işlem için ikamet izni türünün değiştirilmesi talep edilmiyorsa, yeni ikamet izin belgesi düzenlenir. Harcı ödenmiş olan süre yeniden harca tabi olmayacaktır.

Çalışmak maksadıyla Türkiye’de kalmak isteyen yabancı kişiyi misafir etmek, evde bakım hizmetlerini ve temizlik hizmetlerini gördürmek için misafir etmek izinsiz çalışma kapsamına girecektir. Bu gibi hallerde yabancı kişiye ve işverenine idari para cezası verilecektir. Aynı zamanda tüm seyahat masrafları işverence karşılanmak koşuluyla yabancı kişi sınır dışı edilecektir.

Aile oturum iznine sahip olan yabancı kişinin destekleyicisinin, ikamet izni süreci içinde vefat etmesi halinde aile ikamet izni tamamlanana kadar Türkiye’de ikamet edebilir. Sürenin tamamlanmasından sonra kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evli olan yabancı kişinin, 90 gün süresince vize ihlali, süresiz ikamet izni ihlali yapması durumunda eğer mümkünse Türkiye’den çıkış yapması gerekmektedir. Eğer ülkeden çıkış gerçekleştirecek durumda değilse, ikametlerinin bulunduğu ilin göç idaresine başvuru gerçekleştirmeleri gerekir.

İlk kez başvuru gerçekleştiren yabancı kişiye randevu gününde başvuru belgelerini teslim etmesinin ardından ikamet izni müracaat belgesi verilecektir. Uzatma başvurularında, müracaat belgesini sistem otomatik şekilde düzenler. Uzatma başvurularında sistemin otomatik olarak verdiği ikamet izni müracaat belgesinin il göç idaresine onaylatılması gerekmektedir. Verilen müracaat belgesi ve ikamet harçlarının yatırıldığına dair makbuzların onaylı örneklerini de yanına alarak yurt dışına çıkış yapabilir. Ancak bu süreçte yabancı kişi her seferinde en çok 15 gün ülke dışında kalabilir. Bu süreyi aşması halinde ikamet izni başvurusu iptal edilir. Çoklu giriş çıkış gerçekleştirilebilir.

Aile ikamet izni başvuru süreçlerinde aile sicil kayıtları destekleyici olacak kişi için talep edilmektedir. İdare tarafından her zaman ek belge isteme hakkı saklı tutulmaktadır.

Şartları sağlaması durumunda destekleyicinin kendisi ya da eşinin yabancı uyruklu çocukları ya da 18 yaşını doldurmuş olsalar dahi kendinin ya da eşinin bağımlı çocukları için aile ikamet izni başvurusu yapma hakları bulunmaktadır. Aile ikamet izni şartları oluşmuyorsa, amaca uygun başka bir ikamet izni için başvuru yapabilirler. Bu hususa dair tüm değerlendirmeler il göç idaresince gerçekleştirilir.

Evli olan iki yabancı uyruklu kişinin ikamet izni müracaatında bulunmak istemesi durumunda, -Türkiye’de en az 1 yıl süreyle ikamet izniyle kalmış olması ya da çalışma izinlerinin bulunması koşuluyla – yabancı uyruklu kişilerden bir tanesinin diğerine destekleyici olması gerekliliği sebebiyle, bu yabancı uyruklu kişilere aynı anda aile ikamet izni düzenlenmesi mümkün değildir. Fakat destekleyici olma şartını sağlayan yabancı uyruklu kişi destekleyici olabilmektedir.

Taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklu kişinin ikamet izni başvurularında, taşınmazın konut olması ve bu amaç doğrultusunda kullanılması hallerinde ikamet izni alması durumu oluşmaktadır. Aile üyelerinin konut üstünde paylı ya da elbirliğiyle mülkiyet haklarının olması halinde, aile üyeleri de aile ikamet izni kapsamında ikamet alabilirler.

Geçerli bir ikamet izinleri olan tüm yabancı kişiler Türkiye’ye girişlerinde vizeden muaf olacaklardır.