Sınır Dışı Edilme Sebepleri

Sınır Dışı Edilme Sebepleri
3,097

Türkiye’de ikamet eden yabancılar, çeşitli nedenlerden dolayı vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmek üzere sınır dışı edilebilir. Sınır dışı kararı alma yetkisi valilikler ve İl Göç İdarelerine aittir. Yabancıların hangi nedenlerden kaynaklı olarak sınır dışı edileceği kanunda düzenlenmiştir. Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda sınır dışı edilme sebepleri belirlenmiştir. Sınır dışı işlemleri, İçişleri Bakanlığı görev kapsamında yer alır. Yabancıların sınır dışı edilme sebeplerinden bazıları şunlardır:

 • Terör örgütü destekleyicisi veya üyesi olmak,
 • Kamu güvenliği ve sağlığı açısından tehlikeli olanlar,
 • Serseriler ve dilenciler,
 • Türk Ceza Kanunu göre Türkiye Cumhuriyeti’nin emniyetini ve idaresini bozmak isteyen kişiler,
 • Türkiye'de çalışma izni bulunmadığı halde izinsiz olarak çalışanlar,
 • İllegal yollardan para kazananlar ve beyaz kadın ticareti yapanlar,
 • Türkiye’ye izinsiz olarak kanunsuz olarak giriş yapanlar,
 • Türkiye’deki ikamet izni iptal edilenler,
 • Vize ve ikamet izinleri ile ilgili belgelerde sahte belge kullananlar

Deport kelime anlamı olarak giriş yasağı olarak adlandırılır. Türkiye’de bulunan yabancıların, çeşitli nedenlerden dolayı vatandaşı olduğu ülke veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesidir. Deport yani giriş yasağı, belirli bir süreliğine konulur. 5 yıl sonra giriş yasağı bittikten sonra tekrar 5 yıl daha uzatılması mümkündür. Ayrıca yabancı vatandaşların kanuni temsilcisine de Türkiye'ye giriş yasağı kararı verilebilir. Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’ye giriş yasağı ile ilgili bilgi için Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvuru yapabilirler.

Deport kararı alınan yabancı uyruklu vatandaşların, 15 gün içerisinde sınır dışı kararına itiraz etme hakları bulunur. Yasal temsilcisi veya avukatı tarafından yetkili mahkemeye başvurarak dava sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yaşamaya devam edebilir. Ancak bazı durumlarda deport kararına itiraz edilse dahi başvuru kişi aleyhine sonuçlanır. Terör ve suç örgütü yöneticisi veya destekleyicisi olmak, kamu güvenliğini tehlikeye sokmak, uluslararası terör örgütü olarak tanımlanan kişilerle irtibatı tespit edilen yabancılar, itiraz başvurusu yapsa dahi sınır dışı edilir.

Deport cezası, yabancıların ülkeden çıkmadan önce sınır kapılarına giderek ödemeleri zorunlu olan cezadır. Vize ihlali nedeniyle ceza verilen yabancıların, ülkeden çıkmadan önce bu cezayı ödemeleri gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devleti olması ilkesi ile kişilerin hak ve hürriyetleri anayasal güvence altına almıştır. Birçok alanda yasal düzenlemeler yapılarak devlet ile halk arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir. Yabancı ülke devleti vatandaşlarının ülkemize giriş yapabilmeleri için iki ülke arasında imzalanan vize anlaşması esaslarına göre resmi işlemler tamamlandıktan sonra giriş yapılabilir.

Alınan vizeye göre ülkemizde belirli süre kalındıktan sonra tekrar kendi ülkelerine dönüş yapabilirler. Ancak Türkiye’ye yasal yollarla giriş yapan yabancı ülke vatandaşları, aldıkları vize türüne bağlı olarak belirlenen süre bittikten sonra kendi ülkelerine dönmeleri zorunludur. Aksi takdirde 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunun ilgili maddeleri gereğince sınır dışı edilmeleri söz konusu olur.

Belirtilen kanunun 19. Maddesinde, yabancı ülke vatandaşının ülkemizin kamu güvenliğine aykırı, siyasi ve idari gereklerine aykırı sayılan davranışların sudur etmesi halinde belli bir süre zarfında Türkiye’den ayrılmaları gerektiği belirtilir. Belirtilen süre içerisinde ülkeyi terk etmeyenler hakkında ilgili mercilerce gerekli işlemler yapıldıktan sonra sınır dışı edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ülkemize aile ziyareti, arkadaş ziyareti, ticari faaliyette bulunmak, öğrenim görmek, turistik gezi gibi sebeplere bağlı olarak giriş yapan yabancı ülke vatandaşları; ülkedeki nizama aykırı davranmaları halinde yasal hükümler çerçevesinde gerekli işlemler yapılır. Yabancı ülke vatandaşı hakkında yapılan işlemler kodlanarak, tahdit kodları olarak belirtilmiştir. Bu kodların detayları aşağıda ifade edilmiştir.

 • Ç-113- Yasadışı giriş-çıkış yapanlar
 • Ç-114- Haklarında adli işlem yapılan yabancılar
 • Ç-115- Ceza evinden tahliye olan yabancılar
 • Ç-116- Kamu sağlığını ve genel ahlak tehlikeye atan yabancılar
 • Ç-117- Kaçak çalışanlar
 • Ç-118- İkamet izni iptal edilenler
 • Ç-119- Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi
 • Ç-120- Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi
 • Ç-135- Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar
 • Ç-136- Seyahat masraflarını ödemeyenler
 • Ç-137- Terke davet edilen yabancılar
 • Ç-138- İnat yolcu
 • Ç-141- Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi yabancı
 • G-78- Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar
 • G-87- Genel güvenlik yönünden tehlike arz edilen kişiler
 • K- Kaçakçılıktan arananlar
 • N-82- Girişi ön izne bağlı yabancı
 • N-99-İnterpol kodu
 • 0-100- Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı
 • V-69- İkamet izni iptal edilenler
 • V-71- Adreste bulunamayanlar
 • V-70- Sahte evlilik
 • V-77- Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar
 • V-84- 10 gün içerisinde ikamet izni alma şartına bağlı olarak giriş yapanlar

İçişleri Bakanlığı’nın uygulama kapsamı içerisinde yer alan sınır dışı işlemlerinde, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde izinsiz çalışmaları halinde sınır dışı edilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte bu kişilere uygulanan idari cezaları, kişi sınır dışı edilse dahi tekrar ülkemize giriş yapmak istediğinde uygulanan idari cezayı ödemediği takdirde ülkeye alınamayacağı Ç kodlu tahdit programı kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Yabancıların sınır dışı edilmesini gerektiren suç konusu eylemler, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 8. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Aşağıda konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi halinde ve diğer hususlara bağlı olarak sınır dışı edilme sebepleri ifade edilmiştir.

 • Beyaz kadın ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçılık eylemini yapanlar
 • Fuhşa aracılık ve kadınları fuhuşa sevk etmek,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin emniyetini, nizamına ve kamu güvenliğini bozmak ve bozmak isteyenlere yardım edenler,
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu mücrimlerin iadesine müteallik anlaşma ya da yapılan anlaşmaya esas olarak iade edilmesini gerektiren suçlardan sanık ve hükümlü bulunanlar
 • Serseriler ve dilenciler
 • Delilik hastalığı veya bulaşıcı hastalık nedeniyle malul olanlar (istisnai durum: Bu durumda olanların kendileri ya da vasilerinin korumaları altında tedavi alacaklar ya da hava değiştirme için gelenler istisna tutulabilir.)
 • Çeşitli sebeplere bağlı olarak Türkiye’den sınır dışı edilmiş olup da dönmesine izin verilmemiş olanlar,
 • Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kaldıkları süre boyunca geçimlerini ve tekrar dönme masraflarını karşılayamayacak durumda bulunanlar, kendini himaye edecek kişi ve kişiler olduğunu ispat edemeyenler ülkeye girişleri yasaklanır.

Yukarıda belirtilen suçların işlenmesi ve özel durumlara ait usule uymayan yabancı uyruklu vatandaşlar sınır dışı edilirler. Detaylı bilgi için danışmanlık şirketimiz müşteri temsilcileriyle iletişime geçebilirsiniz.