İkamet İzni Geçiş Başvurusu

İkamet İzni Geçiş Başvurusu
1,836

Türkiye’ye vize veya vize muafiyetiyle gelen yabancı uyruklu kişilerin onlara tanınan maksimum 90 gün süresinden daha uzun süre Türkiye’de kalmak istemeleri durumunda ikamet izni almaları gerekmektedir. İkamet izinler belirli sürelerle düzenlenmektedir. Bu nedenle ilk ikamet izni başvurusu sonrası ikamet izninin bitmesine yakın uzatma başvurusu gerçekleştirilir. İkamet izinlerinde bir üçüncü seçenek ise geçiş başvurularıdır. Türkiye’de hali hazırda bir ikamet izniyle kalmakta olan ancak seçtikleri ikamet izni türünde değişiklik meydana gelen yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni geçiş başvurusunda bulunması gerekmektedir.

İkamet izni başvurularının tamamında yetkili kurum Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Her ilde bu kuruma bağlı olarak görev yapan müdürlükler yer alır. Türkiye’de geçerli bir ikamet iznine sahip olan ancak ikamet izin türünün değişmesi gereken yabancı uyruklu kişilerin e-ikamet internet sitesi üzerinden ikamet izni geçiş başvurusu sekmesi aracılığıyla işlemlerini yapması gerekmektedir. Bu site üzerinden oluşturulacak olan randevular ikamet edilen ilin göç idaresi genel müdürlüklerine yapılır.

E-ikamet internet sitesi üstünde en sağ bölümde yer alan geçiş başvuruları sekmesi turuncu renklidir ve ikamet izni geçiş başvurusu yapıyorum, tanımıyla sitede yer almaktadır. Bu sekmeye tıklamanızdan sonra gelen ekran içerisinde 3 kategori yer alır. Buradan geçiş başvurunuzu yapabilir, yaptığınız geçiş başvurusunu devam ettirebilir veya başvurunuzun ne aşamada olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Başvuru gerçekleştirirken zorunlu olan alanların tam ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Özellikle Türkiye’ye giriş yapılırken kullanılan pasaport numarasının ‘ön kayıt formu’ bölümünden başlamak üzere tam ve doğru bir şekilde yazılması son derece önemlidir. Sigortaya dair bilgilerin sağlık güvencesi türü paralelinde eksiksiz ve doğru bir biçimde kaydedilmesi gereklidir. İkamet izni başvuru işlemlerine ilişkin tüm bildirimler yapacağınız iletişim tercihleri paralelinde gerçekleşir. Bu sebeple istenen iletişim bilgilerinin mutlak surette doğru girilmesi gerekir.

İkamet izni başvurusu sırasında yalan beyanda bulunduğu anlaşılan yabancı uyrukluların haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 206’ıncı madde uyarınca işlem yapılır. Ayrıca bu kişilerin gerçekleştirdikleri ikamet izni başvurusu red alır, ikamet izni çıkmış ise bu izin iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türkiye’den sınır dışı edilme işlemi gerçekleştirilir.

İkamet izni geçiş başvuruları önceki ikamet iznine dair koşulların ortadan kalktığının anlaşılmasından sonra 20 gün içerisinde başvuru yaparak geçiş başvuru süreci başlatılmalıdır. Geçiş başvurularında harç ve belge bedellerinin ödemesi E-ikamet internet sitesi üzerinden sanal POS kullanılarak, göç idaresinin yetkilendirdiği bankalar aracılığıyla ve süreksiz vergi dairleri üstünden yatırılabilir.

İkamet izni geçiş başvurularında, başvuruyu bitirmek için 30 gün süre bulunur. 30 gün süresinin dolmasına paralel olarak hala başvuru formunuzda eksik bilgilerin olması ve başvuruyu tamamlamamış olmanız durumunda sistem tarafından başvuru kaydınız silinecektir. Bu kişilerin yeniden geçiş başvurusu için işlem başlatması gerekli olacaktır.

İkamet izni geçiş başvurusu için randevu oluşturulmasının ardından yeni geçilecek olan ikamet izni türü seçilerek başvuru işlemleri gerçekleştirilmelidir. Randevu günü ve saatinde geçiş başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişinin bizzat kendisi ya da yasal temsilcisi veya onun adına işlem yapmaya yetkilendirilmiş avukatı aracılığıyla başvuru yapılabilir. Ancak genel itibariyle göç idaresi müdürlükleri kişinin kendisinin randevuda bulunmasını talep edebilmektedir. İkamet izni geçiş başvurusu için randevu günü, geçilecek olan ikamet izni türüne göre istenen evraklar tamamlanarak başvuru yapılır. Başvuru sonrası yabancı uyruklu kişinin eski ikamet izni iptal edilir ve yeni ikamet izni için müracaat belgesi düzenlenir. Bu müracaat belgesiyle yabancı uyruklu kişi isterse ikamet tezkeresi çıkana kadar 15 günü geçmemek şartıyla yurtdışına çıkış yapabilir.

İkamet izni sonuçlanma süresi 90 gün olarak tespit edilmiştir. İkamet izin kartları posta yoluyla adreslere gönderilir. Eğer ikamet izni talebi reddedilmişse, bu durum ve reddedilme sebepleri de yabancı uyruklu kişiye posta yoluyla iletilecektir. Reddedilmenin ardından yabancı uyruklu kişinin karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Başvuru değerlendirme süresi tüm evrakların eksiksiz şekilde sunulmasından sonra başlayacaktır. Her koşulda göç idaresi ek evraklar talep edebilir. Eksik evrakların tamamlanma süresi ise randevu gününden itibaren 30 gün olarak tespit edilmiştir.

İkamet İzni Geçiş Başvuru Ekranı Detayları

E-ikamet internet sitesine giriş yapıldığında sol tarafta yer alan İkamet İzni Geçiş Başvurusu Yapıyorum sekmesine tıklanmalıdır. Gelen bölümde 3 farklı seçenek yer almaktadır. Burada Geçiş başvurusu yapmak istiyorum, geçiş başvuruma devam etmek istiyorum ve geçiş başvurumun sonucunu görmek istiyorum sekmeleri yer almaktadır. Yeni bir geçiş başvurusu yapmak isteyenlerin Geçiş başvurusu yapmak istiyorum seçeneğine tıklamalıdır. Burada karşınıza çıkan ön kayıt formunu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız. Formun en başında ikamet ilinizi değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulmaktadır. Eğer ikamet ilinizi de değiştirmek istiyorsanız bu soruya ‘Evet’, eğer değiştirmek istemiyorsanız ‘Hayır’ şeklinde cevap vermelisiniz.

Formda ayrıca adınızın ve soyadınızın ilk iki harfi ve hangi ülkenin vatandaşı olduğunuza dair bilgi sorulmaktadır. Ayrıca yabancı kimlik numaranız, mevcut ikamet izin kartınızın numarası bilgisi sorulmaktadır. Tercih ettiğiniz iletişim türünü ve e-posta adresini girmenizden sonra aşağıda bulunan bilgilendirme metninin altındaki kutucuğu işaretleyerek, bu metinde yer alan bilgileri anladığınızı ifade etmeniz gerekmektedir. Bu formda kırmızı ile işaretli olan alanların doldurulması zorunludur. Sonrasında aşağıda yazan numaralar ilgili kutucuğa yazılarak onaylanır ve bir sonraki aşamaya geçilir. İlerleyen bölümlerde randevu tarihi ve saati seçimi ile yabancı uyruklu kişinin sigorta bilgilerinin sorgulanması ve geçiş yapılacak olan ikamet izni türü gibi bilgiler yer almaktadır.

Orta bölümde yer alan başvuruma devam etmek istiyorum kısmında ise yarım bırakılan bir başvuruya devam etmek isteyenler için giriş ekranı yer almaktadır. Burada başvuru numaranız, cep telefonu ya da e-posta adresi bilginiz, yabancı kimlik numarası ya da pasaport bilginizden bir tanesi istenmektedir. Burada da kırmızı yazılı alanların doldurulması zorunlu tutulmuştur. Bu ekrana bilgilerinizi girerek yarım kalmış olan başvurunuza yeniden ulaşabilirsiniz.

Son seçenekte ise geçiş başvurumun sonucunu görmek istiyorum bölümü yer almaktadır. Burada çıkan form da sizi başvuru sonucunuzu gösteren bir alana ulaştıracaktır. Bir önceki formda yer alan bilgilerin aynısı istenmektedir.  

Aralarında Geçiş Yapılabilen İkamet İzinleri

Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı uyruklu kişilerin aile ikamet izni alma şartlarının oluşması halinde, bu yabancı uyruklulara aile ikamet izni düzenlenecektir. Öğrenci ikamet izninin şartlarını taşımaya devam ediyorlarsa öğrenci ikamet izninin sağlamış olduğu haklardan aynı şekilde yararlanabilirler.

Aile ikamet izni sahibi yabancı uyruklu kişilerin öğrenci ikamet izni geçişi şartlarını sağlamaları durumunda, başvuru sahibinin aile ikamet izni devam ettirilecek, öğrenci ikamet izninin tanıdığı haklardan da aynı şekilde yararlanması sağlanacaktır.

Çalışma izni bulunan yabancı uyrukluların öğrenci ikamet izni alma şartlarının meydana gelmesi durumunda, çalışma izinlerinin devam ettirilerek öğrenci ikamet iznine geçiş yapmadan, öğrenci ikamet izninin sağlayacağı haklardan faydalanması mümkün olacaktır.

İnsani ikamet iznine ve insan ticareti mağduru ikamet iznine sahip olan yabancıların öğrenci ikamet izni alma koşullarının ortaya çıkması durumlarında, öğrenci ikamet iznine geçiş gerçekleştirmeden öğrenci ikamet izni haklarından faydalanması söz konusudur.

Öğrenci ikamet izni sahibi yabancı uyruklu kişinin mezun olmasından sonra 6 ay içerisinde başvurması halinde 1 defaya mahsus olmak üzere 1 yıllık kısa dönem ikamet iznine geçiş yapması söz konusudur.

Aile ikamet izni sahibi olan yabancı uyruklu kişinin boşanması hallerinde Türkiye’de 3 yıllık süreyle aile ikamet izniyle oturmuş olması şartını sağlaması durumunda kısa dönem ikamet iznine geçiş yapması söz konusudur. Aile ikamet izni sahibi olan kişinin şiddet gördüğünü mahkemede delilerle kanıtlaması durumunda 3 yıllık süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet iznine geçiş yapması sağlanır.

Aile ikamet izniyle Türkiye’de kalan kişilerin 18 yaşından küçük çocuklarının reşit olması durumlarında da ikamet izinlerini değiştirmesi ve durumlarına uygun ikamet izni türüne geçiş yapması gerekmektedir.

Aile, öğrenci ve kısa dönem ikamet iznine sahip olan yabancı uyruklu kişiler gerekli şartları sağlamaları halinde uzun dönem ikamet iznine başvuru yapabilirler.

Hangi durumlarda hangi ikamet türüne geçiş yapılmalıdır?

  1. Türk vatandaşıyla evlilik halinde kısa dönem ikamet izninden aile ikamet iznine geçiş,
  2. Boşanma durumlarında aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş,
  3. 18 yaşını dolduran aile ikamet izni sahiplerinin çocukları, kısa dönem ikamet izni ya da öğrenci iseler öğrenci ikamet iznine geçiş,
  4. Kısa dönemli ikamet izni sahibinin eğitime başlaması durumunda öğrenci ikamet iznine geçiş,
  5. Eğitimin tamamlanıp mezun olunmasından sonra kısa dönemli ikamet iznine geçiş,
  6. Şartların sağlanması durumunda öğrenci, aile ve kısa dönemli ikamet izninden uzun dönemli ikamet iznine geçiş.